Çamlýbel

Anket

Bayburt Firma Rehberi Yapýlmalýmý ?

  
  
  


Email Ekle

Ad Soyad :
E-Posta :


Kariyer   \   Arayanlarmrhb 10 yýldýr meslegi seviyorum ve yapýyom yardýmcý olursanýz sevinirim iþime titizim vardiyeli çalýþýrým ARTVÝNNÝYÝMGnderen : cuma polat
Telefon : 05383717539   E-Posta :

ULUSLARARASI KONTEYNER TAÞIMACILIÐI

04.04.2012 - 05:01

Merhaba sevgili büyüklerim küçüklerim ve hemþerilerim. Ýstanbul kozyataðýnda uluslarrasý konteyner taþýmacýlýðý ve kendi gemilerimizle açýk yük iþi yapmaktayýz. Þirket ortaklarýndayým, Sizlerden isteðim ithalat ve ihracat taþýmacýlýðý yapan büyüklerim ve kardeþlerimden bu yönde bana destek olmalarýný bekliyorum.Gnderen : hayrullah karakelle
Telefon : 02164649800 /   E-Posta :

ÝLGÝLENEN HEMÞERÝME

02.04.2012 - 06:33

KARADENÝZ TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ 2012 ÝKTÝSAT BÖLÜMÜ MEZUNUYUM FÝNANS, SÝGORTA, BANKA, MUHASEBE VE ÞÝRKETLERÝN BÖLÜMÜME UYAN BÖLÜMLERÝNDE ÇALIÞABÝLÝRÝM ÞÝMDÝDEN YARDIMLARINIZ ÝÇÝN TEÞEKKÜR EDERÝM...Gnderen : MUSA KABAN
Telefon : 05445168222   E-Posta :

büro memuru

03.01.2012 - 07:48

giresun üniversitesi büro yönetimi ve sekreterlik bölümü nü bitirdim þu anda çalýþmýyorum anadolu üniversitesi iþletme bölümünü okuyorum iþ arýyorumGnderen : ELÝF ÖZOÐUL
Telefon : 05057836208   E-Posta :

1987 BAYBURT DOÐUMLUYUM BAYBURT TA ÝKAMET ETMEKTEYÝM,ÝLKOKUL VE LÝSEYÝ BAYBURT TA TAMAMLADIM,YÜKSEKOKUL ÝÞLETME YÖNETÝMÝ MEZUNUYUM,AÇIK ÖGRETÝMDEN EÐÝTÝMÝME DEVAM ETMEKTEYÝM.ÝÞLETME,MUHASEBE,PAZARLAMA GÝBÝ BÝRÝMLERDE GÖREV ALMAK ÝSTÝYORUM. TÞK EDERÝM.Gnderen : nadim özeler
Telefon : 5056663218   E-Posta :

özel þöför,makam þöförü

07.09.2010 - 05:59

özel þöför ve makam þöförlüðü deneyimim var,istanbul kozyataðý semtinde ikamet etmekteyim.teþekkür ederim.Gnderen : Alperen ÜLKER
Telefon : 0539 884 94 00   E-Posta :

MAÐAZACILIK

27.08.2010 - 22:53

Hayatýn tüm alanlarýna antenlerimi açýk tutma samimiyetini hep taþýdým. Çok konuda söz söyleyecek bir birikime sahip olmaya özen gösterdim ve çaba harcadým. Zeka ve birikimin yaný sýra hayatý bütünsellik içinde algýlama yetisinin, herhangi bir iþi en doðru þekilde baþarmanýn önkoþulu olduðunu düþünüyorum...

Fotoðrafýn hemen tüm alanlarýnda çalýþtým ve son yýllarda foto-röportaj türünde gazeteciliðe ve fotoðraf eðitmenliðine yoðunlaþtým...

Öte yandan maðazacýlýk sektöründe satýþ elemanlýðý yaptým. Daha sonra çýraklýk ve kalfalýk sürecinin ardýndan vitrin-ler düzenlemeye baþladým. Yaklaþýk 20 yýl çalýþtýðým bu alanda her tür maðaza ve konfeksiyon vitrini düzenledim. Bu süreçte insan iliþkilerim, insanlarla bað kurma becerim altýný çizecek düzeyde geliþti...

Özetle, bir hemþehirlimle veya baþka deyiþle Bayburtlu "dost"lar(ým)la çalýþmak, birikim ve bilgimi paylaþmak ve birlikteliðimizi enikonu desteðe dönüþtürmek isterim...

Engin Kaban

0532 614 56 34
0216 346 07 39

enginkaban@hotmail.comGnderen : Engin KABAN
Telefon : 0532 614 56 34   E-Posta :

park bahçeiþleri memurluðu muhasebe finansman memurluðu

16.06.2010 - 12:01

bayburt ticaret lisesi mezunuyum iþ arýyorum belediye olursa iyi olur park bahçe iþlerinden anlarým muhasebe den bölümüm olduðu için anlarým.Gnderen : kadir selem
Telefon : 5418110069   E-Posta :

ben özelkolej bitirdim yurtdýþýnda 4yýl mastýr yaptým 7yýl amerikada özel bir þirkette pazarlama müdürlüðü yaptým ama memlekete kesin dönüþ yaptým iþ arýyorumGnderen : kadir karadað
Telefon : 5342602760   E-Posta :

BAYBURTLU ÝÞ VERENLERÝM OKUMDAN GECMEIN LUTFEN

22.01.2010 - 01:36

BEN VEDAT KAYMAK DEMIROZU / BAYBURT DOGMA BUYUME ANKARADAYIM TELEKOMINIKASYON MEVZUNUYUM ÝÞ DENEYÝMÝM OLARAK BELIRTMEK GEREKIRSE LCW RY COLLEZIONE GS YAPTIM ULUS T.TELEKOMDA (ADSL)STAJ YAPTIM BILGISAYAR DIPLOMAM EHLIYETIM VAR MSY OKULUNU BAZI NEDENLERDEN DOLAYI BIRAKMAK ZORUNDA KALDIM EVLIYIM HAYATIMI IDARE IDAM EDIRECEK ÝÞ ARIYORUM GUVENIRLIGIMI HERKES BENDE BI ARTI OLARAK GORUR CALIÞDIGIM YERLERDE ASLA KOTU AYRILMADIM BU GUNE KADAR HERKES TARAFINDAN SEVILDIM YADA BANA OLE GELDI AMA YILLAR SONRA DA OLSA BIR DEDIGIMI IKILIETMIYEN PESONELIM YADA CALÞMA ARKADASLARIM OLDU HOBILERIM MUZIK DINLEMEK SEHIRLER ARASI SEYAHET ETMEK VB SEYLER SIMDIDEN HERKESE TSK EDERIM SITE YONETICILERIMIZE BU IMKANI SAGLADIKLARI ÝÇÝNDE TSK.EDERIMGnderen : VEDAT KAMAK
Telefon : 05412178166   E-Posta :

<123>


 
  Tasarım : Bayburt.NET