Çamlýbel

Anket

Bayburt Firma Rehberi Yapýlmalýmý ?

  
  
  


Email Ekle

Ad Soyad :
E-Posta :


Kariyer   \   Arayanlariþ güvenlik

13.01.2010 - 03:10

iþ arýyom özel güvenlik olursa memnu olurum yoksa bir cok iþten anayým ilginiz icin tesekkür edeyim hayýllý günnerGnderen : UÐUR KOCAAÐAOÐLU
Telefon : 05365290397   E-Posta :

silahlý/silahsýz özel güvenlik iþi arýyorum

24.12.2009 - 10:36

selamun aleykum ýsmým necýp 4.leventte ýkamet edýyorum bayburt çerçi köyündenim 23 yaþýndayým formu ziyaret eden degerlý buyuklerýmden yardýmm beklýyorum iþe benm ve aýlemýn cok ihtýyacý var ilgilerýnýzee þimdiden teþekkurler allah razý olsun hepýmýzden 05424071808Gnderen : necip soydaþ
Telefon : 05424071808   E-Posta :

ticaret lisesi muzunuyum 6 yýllýk staj eðitimimi tamamlamak için muhasebecilerde veya kamu dairelerinde staj yapmak istiyorum yardýmcý olursanýz sevinirim tlf 0534 778 25 40Gnderen : emir lüleci
Telefon : 0534 778 25 40   E-Posta :

Mali Müþavir Stajyeri

05.03.2009 - 09:49

1985 doðumluyum.Bayburt/Çayýryolu(Sünür) lüyüm.Muðla Üniversitesi ÝÝBF Ýþletme bölümünden 2007 yýlýnda mezun oldum. Askerliðimi yaptým.Þuan mali müþavir stajý yapmaktayým stajýmýn bitmesine 1.5 yýl kaldý stajýmý sürdürebilceðim muhasebe bürolarý yada firmalarýn muhasebe departmanlarýnda iþ aramaktayým.Ýstanbul Maltepede ikamet etmekteyim.Yardýmcý olursanýz çok memnun olacaðým.Gnderen : Sercan OKUR
Telefon : 05377885490   E-Posta :

PEYZAJ MÝMARI

03.11.2008 - 08:26

BAHÇELÝEVLER BÖLGESÝNDE ÝKAMET EDÝYORUM. ASKERLÝÐÝMÝ BÝTÝRDÝM. AUTOCAD PHOTOSHOP GOOGLE SKECTHUP WORD POWERPOÝNT PROGRAMLARINI KULLANABLÝYORUM.Gnderen : ÝBRAHÝM BAYRAKTAR
Telefon : 05352649434   E-Posta :

SAÐDUYULU HEMÞEHRÝLERÝME...

26.10.2008 - 15:34

1983 doðumluyum. Aslen bayburtluyum .Ýstanbul kaðýthane de ikamet etmekteyim.Fatih üniversitesi fen edebiyat fakültesi türk dili ve edebiyatý bölümü 2008 mezunuyum. Kýsa bir süre etüt merkezinde iþ deneyimim oldu. Bölümüme uygun bir iþ aramaktayým. dershane , kolej , etüt merkezleri gibi kurumlarda çalýþmaya hazýrým. siz deðerli ve kýymetli hemsehrilerimin bu mevzu hususunda gerekeni yapacaðýnýzý umut etmekteyim....Gnderen : ömer kurt
Telefon : 05057385246   E-Posta :

ÇOK ACÝL ÝÞ ARIYORUM

25.03.2008 - 17:14

ASKERLÝÐÝMÝ YAPMIÞ BULUNMAKTAYIM 1 SENEDÝR ÝÞSÝZÝM ÞÖFÖRLÜK TE ÇALIÞIYORDUM KISAZAMANDADA MUHASEBE BÜROSUNDA ÇALIÞTIMM BANA YARDIMCI OLMANIZII BEKLÝYORUM SAYGILARIMLAGnderen : BÝLAL KOCAMAN
Telefon : 0536 760 48 32   E-Posta :

ÖN MUHASEBECÝYÝM

25.03.2008 - 17:06

ASKERDEN YENÝ GELDÝM ÞUAN ÝÞSÝZÝM MUHASEBE PROGRAMLARINDAN MEGA AKINSOFT LOGO VE LKS POROGRAMLARINDA DENEYÝMLÝYÝM VE ÝÞ ARIYORUM YARDIMCI OLURSANIZ SEVÝNÝRÝM SAYGILARIMLAGnderen : AHMET TAÞ
Telefon : 0537 310 88 71   E-Posta :

iþ arýyorum

15.03.2008 - 08:09

bilgisayarlý muh ve vergi uygulama bitirdimm ama iþsizim yüksekokulu burada okudum bayburtlu deðilimGnderen : yeþim esin
Telefon : 05465283515   E-Posta :

Deneyimli Muhasebe Elemanýyým

04.03.2008 - 04:10

13 yýl tam yetkili muhasebe elemaný olarak çalýþtým. Þuan iþsizim. LÝNK 9/A Programýný iyi kullanýyorum 1978 Bayburt Doðumluyum... Esenlerde ikamet ediyorum...Gnderen : Yusuf Saka
Telefon : 0212 635 29 81   E-Posta : 
  Tasarım : Bayburt.NET