Çamlýbel

Anket

Bayburt Firma Rehberi Yapýlmalýmý ?

  
  
  


Email Ekle

Ad Soyad :
E-Posta :


Kariyer   \   ArayanlarÝþ Baþvurum...

26.12.2007 - 03:38

1981 TRABZON/OF DOÐUMLUYUM.SELÇUK ÜNÝVERSÝTESÝ BÝLGÝSAYAR DONANIM BÖLÜMÜ MEZUNUYUM.KENDÝMÝ GELÝÞTÝREBÝLECEÐÝM ÝLERÝYE DÖNÜK KARÝYER SAHÝBÝ OLACAÐIM FÝRMA ÝLE ÇALIÞMAK ÝSTÝYORUM.KAMU KURUMLARI TERCÝHÝMDÝR

YAVUZ MERCANGnderen : YAVUZ MERCAN
Telefon : 0212 635 29 81   E-Posta :

Ýþ Baþvurum...

26.12.2007 - 03:37

Deðerli Büyüklerim;

Ben 1980 BAYBURT doðumluyum ilk orta ve lise eðitimimi bayburtta tamamlayýp daha sonra GOP üniversitesi inþaat teknikerliði bölümünü birinci sýnýfý okuyup býraktým.Belki tanýyanlarýnýz olur rahmetli kaleardýlý ahmet babanýn oðlu rahmetli komiser mahmut'un torunuyum, benim sizlerden ricam ben yakýnda düðün yapmayý düþünüyorum onun için geleceði olan bir yerlere gelebileceðim bir iþ sahibi olmak ayný zamanda üniversite mezunu olan ( KTÜ Rize fen edebiyat Fizik Bölümü )niþanlým içinde siz deðerli büyüklerim tarafýndan istihdam saðlanmasýný talep ediyorum.
Saygýlarýmla;

Ben daha önce bir spor kulübünde hem halkla iliþkiler hemde yönetim kurulu üyeliði yaptým daha sonra hayat holdingte hem resepsiyon hemde güvenlik görevlisi olarak çalýþtým ayrýca idari iþler ve ön muhasebeden anlarým .

Yaþar Mahmut ÇAÐLAYANGnderen : Yaþar Mahmut ÇAÐLAYAN
Telefon : 0212 635 29 81   E-Posta :

Muhasebe iþi...

26.12.2007 - 03:36

ben muhasebe elemanýyým iþ arýyorum ama muhasebe iþi olmasý þart deðil baþka iþlerde olsa yaparým çünkü ev geçindiriyorum çalýþmam lazým yaþým:18 05376004150 ne olur iyi bir iþ lütfen kýsa zamanda

hasan aksuGnderen : Hasan Aksu
Telefon : 0212 635 29 81   E-Posta :

Ýþ Arýyorum-Gýda Sekt...

26.12.2007 - 03:35

SELAMÜNALEYKÜM BEN YUSUF YANIK BAYBURTLUYUM GIDA SEKTÖRÜNDE MARKETLERDE SATINALMA OLARAK ÝÞ ARIYORUM ÝHTÝYAÇ OLAN SAYIN BÜYÜKLERÝMDEN RÝCA EDÝYORUM.
CEP TEL:0 536 923 35 69

YUSUF YANIKGnderen : YUSUF YANIK
Telefon : 0212 635 29 81   E-Posta :

Ýþ Arýyorum

26.12.2007 - 03:31

Ýsmim Aysun TÜRKMEN Bayburtluyum Yalovada ikamet ediyorum. 24 yaþýndayým.Ýktisat mezunuyum.PRE-INTERMADIATE düzeyinde ingilizce biiyorum.Konumda bilgi sahibiyim ve kendime güvenim sonsuz.ms office hakim.Ayrýca analitik düþünme , Planlama, Takip ve Koordinasyon yetenekleri geliþmiþ biriyim..Verilen her iþin üstesinden gelebileceðime inanýyorum.Aktif insan iliþkileri iyi,sosyal ve grup çalýþmalarýna yatkýným.Yeniliðe ve geliþime açýk bir firmada uzun soluklu olabilmek ve kendimi geliþtirirken çalýþtýðým firmaya olumlu yönde birþeyler katmak için elimden geleni yapacaðýma inanýyorum.Gnderen : AYSUN TÜRKMEN
Telefon : 0212 635 29 81   E-Posta :

<123>


 
  Tasarım : Bayburt.NET