Çamlýbel

Anket

Bayburt Firma Rehberi Yapýlmalýmý ?

  
  
  


Email Ekle

Ad Soyad :
E-Posta :


Hasan BAYANSAL

*Onnur Avantaj Maðazalarýnýn doðuþunu sizin aðzýnýzdan dinleyebilir miyiz? Onnur AVM oluþumu sektöre baþladýðýmýz 1974 yýlýnda Beyazýt’ta perakende

devam »

Tarih : 23.03.2010 - 04:57

Sezgin YILMAZ

1- Sezgin Bey kendinizden bahseder misiniz, Sezgin Yýlmaz kimdir?  1973 yýlýnda Bayburt da doðdum.1974 den 1980 e kadar Ýzmir de yaþadýk. Eðitim hayatýmýn tamamý Ýstanbul d

devam »

Tarih : 06.02.2009 - 01:46

Arif Daðlar

Arif Daðlar Kartal Belediye Baþkaný Sancaktepe’den Kartala… Kendisiyle Özdeþleþen Proje; Kartalite Bu sayýmýzda deðerli üyemiz Kartal Belediye Baþkaný Sn Arif

devam »

Tarih : 18.10.2008 - 03:04

Hasip Çiçekli

1- Hasip Çiçekli kimdir? Öncelikle sizi biraz tanýyabilir miyiz? Ben 1961yýlnda Bayburt’un Çerçi köyünde doðdum. 1969 yýlýnda Ýstanbul’a göç ettik. Ýlk, orta ve liseyi

devam »

Tarih : 09.12.2007 - 02:07
<1>


 
  Tasarım : Bayburt.NET