Çamlýbel

Anket

Bayburt Firma Rehberi Yapýlmalýmý ?

  
  
  


Email Ekle

Ad Soyad :
E-Posta :


18 Ocak 1993 Bayburt'un Üzengili köyü üzerine çýð düþtü


18 Ocak 1993 Bayburt'un Üzengili köyü üzerine çýð düþtü; 56 kiþi öldü, 22 kiþi yaralandý. 

Bir Kýþ Günü
Yerler Gökler Hüzünlü
Giti O Günü
Üzengili Köyü

Daðlar haykýrmýþtý
Bulutlar daðýlmýþtý
Üzengili köyünü
Karlar kaplamýþtý 

Dünyamýz karardý
Yuvamýz daðýldý
Ýnsanlarýn feryadý
Tüm ülkeyi sardý 

Çok mübarek insandý
Köyüm yeni imamý
Allah'a olan inancý
Tüm insanlara yansýdý 

Bir facia sonu
Gitti gelmez oldu
Bizleri yasa boðdu
Köyün yeni imamý 

Bir küçücük köydü
Kuþlar ötüþürdü
Üzengili köyü
Bayburt'un gülüydü 

Bir faciaydý
Köy daðýlmýþtý
Alahîn bir lütfü idi
Geriye kalan bir bayýrdý 

Ýnsanlar ölüyor
Kanlar akýyor
Göz yaþlarý
Ömür boyu dinmiyor 

Haritadan silindi
Kalanlar göçetti
Üzengili köyünü
Çýð ezip geçti 

Bu Þiir 1993 Yýlýnda Halit Karaaslan Tarafýndan Yazýlmýþtýr 

Resimler : Ýrfan Efe Efekan

Kaynak :

Tarih : 16.01.2014 - 14:31Haberler

zet Ak [+]


 
  Tasarım : Bayburt.NET