Çamlýbel

Anket

Bayburt Firma Rehberi Yapýlmalýmý ?

  
  
  


Email Ekle

Ad Soyad :
E-Posta :


BAYSÝAD Dergi 1. Sayý


BAYSÝAD Çalýþma Ekibi tarafýndan hazýrlanan BAYSÝAD DERGÝSÝ bülten sayfasýnda http://bulten.baysiad.org.tr/ yayýnlanmaya baþlamýþtýr ve internetten online olarak okunabilmektedir. Dergimizi adresine almak isteyenler kenanyavuz@baysiad.org adresine kiþisel bilgilerini ve adreslerini postalamalarý gerekmektedir...

Bülten Sayfasý: http://bulten.baysiad.org.tr/

Saygýlarýmýzla

BAYSÝAD Yönetimi  Ekler
  kapak.jpg   KAPAK SAYFASI
BAYSÝAD Dergi

zet Ak [+]


 
  Tasarım : Bayburt.NET