Çamlýbel

Anket

Bayburt Firma Rehberi Yapýlmalýmý ?

  
  
  


Email Ekle

Ad Soyad :
E-Posta :


BAYSÝAD Dergi 5. Sayý


BAYSÝAD-Bayburt Yönetici Sanayici ve Ýþadamlarý Derneðinin Yayýn Organý BAYSÝAD Dergisi 5. Sayýsý Yayýnda...

5. sayýnýn kapak konusu Global Kriz, Türkiye ve Bayburt... Sakarya Üniversitesi ÝÝBF Öðretim Görevlisi ve Zaman Gazetesi Ekonomi Yazarý Sn. Sami Uslu tarafýndan kaleme alýnan çalýþmada Global Krizin Türkiye ve Bayburt üzerine etkileri ele alýnmýþtýr.


Diðer içerikler ise þöyle...

-Baþkandan: II. Ekonomik Kalkýnma Sempozyumu-Salim Arslanhan
-KOSGEB Destekleri-Kenan Yavuz
- II. Ekonomik Kalkýnma Sempozyumunun Ardýndan
-Röportaj-Bekir Çetin
-Röportaj-Sezgin Yýlmaz
-Yapýlarda Ekonomik ve Estetik Çözümler-Fatih Dursun
-Hayat'tan-Hasan Feyzi Giray
-Biliþim-Sedat Ýli

ve diðer haber, duyurular...

Saygýlarýmýzla...

BAYSÝAD Yönetim Kurulu
BAYSÝAD Dergi

zet Ak [+]


 
  Tasarım : Bayburt.NET